untitled-2
Welke artistieke partners passen het beste bij jouw idee? En hoe kan je je daaraan verbinden? Welk netwerk heb je nodig?
Op welke plek hoort jouw werk thuis? Hoe kan je verbindingen aangaan met die plek? Fysiek, maar ook sociaal, politiek en financieel? Welke productionele mogelijkheden biedt jouw locatie?
Hoe financier je jouw werk? Zijn er meer mogelijkheden dan het aanvragen van subsidies? Hoe zorg je dat je jouw teamleden fatsoenlijk kunt betalen? Hoe creëer je financiële mogelijkheden op de lange termijn?
Welke plannen heb jij allemaal en wat zou je ermee willen bereiken? In welke vorm ga je ze uitvoeren en hoe profileer je je daarmee op de lange termijn?
Welke mensen heb je om je heen nodig? Partners, publiek en medemakers – hoe verbind je ze aan jou?
Wie ben jij als maker? Vanuit jouw profiel zoekt Denieuwemaker naar antwoorden op een heleboel vragen, om jouw artistieke ideeën op de beste manier te realiseren, zodat het je niet alleen nú, maar ook later iets oplevert.

...en als jij als maker op eigen benen kan staan en mij niet meer nodig hebt? Dan is mijn missie geslaagd!

Janneke DefescheOprichter Denieuwemaker

Als Denieuwemaker sla ik de brug tussen ondernemerschap en het werk van nieuwe makers. Dat zijn makers met vernieuwende ideeën die zoeken naar een duidelijke positionering in het werkveld én daarbuiten. Zij durven na te denken over de maatschappelijke en economische meerwaarde van hun positie als kunstenaar, maar blijven bovenal trouw aan de intrinsieke waarde van hun artistieke concepten en profiel.

Janneke Defesche

Ik plaats mezelf naast een maker, om te zorgen dat de maker zich kan focussen op zijn of haar eigen kwaliteit: het maken van kunst. Daaromheen creëer ik de randvoorwaarden en de nodige verbindingen om het werk het beste tot zijn recht te laten komen. Voor de maker levert dit een heldere positionering op, zowel binnen de creatieve sector als in de directe omgeving van het werk.

Janneke Defesche

Economisch, sociaal én ecologisch duurzaam ondernemen is een belangrijk uitgangspunt in mijn werk als producent. Daarom hecht ik grote waarde aan lokaal produceren en het aangaan van langdurige, inhoudelijke verbindingen.

Janneke Defesche

Vragen? Koffie drinken? Meteen samen aan de slag? Neem vrijblijvend contact op!

Productie

Opgeleid als productieleider denk ik niet alleen graag met je mee, maar voer ik je project ook daadwerkelijk uit. Van voorbereiding tot nagesprek.

Publiciteit

Goede marketing en publiciteit vormen een essentieel onderdeel van een geslaagde productie. Denieuwemaker zorgt voor een gedegen plan.

Financiën

Denieuwemaker creëert en beheert budgetten. Voor één project of voor het opbouwen van een eigen basis voor jouw toekomstige werk.

Publiekswerking

Denieuwemaker gaat de dialoog aan met de omgeving waarin jij werkt. Publiek en partners betrekken bij jouw werk is de specialiteit van Denieuwemaker.

Planning

We denken samen na over een langetermijnplanning om jouw carrière als maker vooruit te helpen en niet één, maar ál je toekomstplannen uit te kunnen voeren.

Positionering

Denieuwemaker versterkt samen met jou jouw positie in het werkveld én daarbuiten door het aangaan van verbindingen met de juiste partners en het uitzetten van een helder profiel.

Maar wat is daar leuk aan?

Lisah maakt Roezemoes / Parktheater Eindhoven

€xperiment0.5

Rita Hoofwijk / Oud-V&D-complex Maastricht

Zicht

Rita Hoofwijk / Maastricht

It's just a boy pretending to be a wolf pretending to be a king

Elke Schouten / Jeugdland Amsterdam Oost

ETEN

Lisah maakt Roezemoes / Festival Cement en Theaterfestival Boulevard

Zakelijke leiding

Lisah maakt Roezemoes

Denieuwemaker werkte ook voor: